Programmatūras izstrādes

Mūsu pieredze un ekspertīze

Viens no būtiskiem uzņēmuma darbības veidiem ir programmu nodrošinājuma izstrāde. Mūsu izstrādātās programmatūras klientu loks šobrīd nav ierobežots tikai ar Latvijas uzņēmumiem. Kā vienu no lielākajiem mūsu projektiem gribu minēt starptautiskai uzņēmumu grupai veidojamo sistēmu, kas šobrīd tiek ieviesta un sāk strādāt vienotā sistēmā ar lietototājiem vairākās Eiropas valsīts un centrālo biroju Spānijā. Sistēma tiek veidota kā platforrma un teorētiski spēs strādāt ar jebkura veida informāciju un datiem. Otrs nozīmīgākais projekts ir noliktavu uzskaites, preču vadības un tirdzniecības sitēma ar integrētu fiskālo iekārtu (kases) darba nodrošinājumu. Sistēma ir orientēta uz lielu datu un operāciju apjomu, nodrošina augstu darba produktivitāti, informācijas pieejamību, vieglu operatoru darbu un ir orientēta darbam globālajos darortīklos. (sistēmas prototips darbojās lielveikalā CENTREX un nākāmā gada sākumā nonāks tirdzniecībā). Ir arī izveidots daudz nelielu specializētu datubāzu vadības sistēmu, tai skaitā programmu pakete kokmateriālu rašošanas un tirzniecības vadībai. Šobrīd ar pilnu jaudu tiek ekspluatētas mūsu izstrādātās sistēmas tadās valsts organizācijās kā Ciltsdarba Valsts inspekcija un VA Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, kuru biroji atrodas dažādos Latvijas reģionos taču strādā vienotā sistēmā.

Uz doto brīdi mūsu jaunākā izstrāde ir specializētu programmu juristu darba laika uzskaitei, dokumentu pārvaldībai, projekta vadībai un automatizētai rēķinu sagatavošanai juridiskajiem birojiem JURBIS.

Programma JURBIS

Mūsu uzņēmums sadarbība ar vienu no vadošajiem Latvijas juridiskajiem birojiem ir izstradājis specializētu programmu juristu darba laika uzskaitei, dokumentu pārvaldībai, projekta vadībai un automatizētai rēķinu sagatavošanai juridiskajiem birojiem JURBIS.

Ja Jums ir apnicis haoss savā birojā, kad nevarat skaidri atcerēties visus darāmos un padarītos darbus katram klientam, Jūsu darbinieki pastāvīgi aizmirst veicamos darbus, kavē termiņus, nevar atrast vajadzīgos dokumentus, bet rēķinu sagatavošana ir vēl apnicīgāka par odiem vasaras naktī, tad Jums pilnīgi noteikti ir nepieciešama sistēma visu šo darbu apvienošanai vienā integrētā darba vidē - JURBIS.

 

  • Sistēma nodrošina neierobežotu projektu un tiem pakārtotu darbu vienlaicīgu pārvaldību no neierobežota darbu staciju skaita vienlaicīgi vairāklietotāju vidē.
  • Projekta ietvaros sistēmas lietotāji var veidot darbu sarakstus, ko deleģē attiecīgiem izpildītajiem, kuri tos savukārt redz "savos darbos", jeb arī tikai atskaitīties sistēmai par veiktajiem darbiem un patērēto laiku. Sistēma nodrošina automātisku rēķinu ģenerēšanu klientiem izejot no veikto izpildīto darbu sarakstiem, kā arī rēķinu apmaksas kontroli.
  • Kā būtisku priekšrocību mūsu izstrādātajai sistēmai, atšķirībā no parastām laika uzskaites sistēmām var minēt iespēju katram projektam veidot un saglabāt uz servera failus. Tas ir, visi ar konkrēto darijumu sasitītie dokumenti būs ātri atrodami un atradīsies vienmēr pieejamā vietā.
  • Darbam ar programmu JURBIS nepieciešams dators, kam instalets vismaz Windows XP SP3 un datu bāzu vadības sistēma MS SQL Server jeb MS SQL Express. Mobilo ierīču, kas darbojas ar operētajsistēmām Android, jeb Apple IOS natīvs atbalsts atrodas izstrādes stadijā, taču izmantojot Microsoft Terminal server client Jūs jau šobrīd varat varat strādāt ar mūsu programmu jau šodien.

Mēs piedāvājam divus licencēšanas un lietošanas modeļus:

1. Jūs iegādājaties licenci un instalējat programmatūru uz savas IT infrastruktūras;
2. Piedāvājam izmantot mūsu IT infrastruktūru un saņemt šo programmatūru darbam, kā servisu (software as service) ar noteiktu mēneša maksu. Šajā gadījumā visi dati atrodas mūsu datu centrā, kur tiek nodrošināts visaugstakais sistēmas pieejamības līmenis, veikta regulāra datu rezerves kopēšana un nesankcionētas piekļuves novēršana. Jūsu datorā ir uzstādīta tikai klienta programmatūra.

Ja vēlaties saņemt sīkāku informāciju, jeb pieteikt sistēmas demonstrāciju, lūdzu sazinieties ar mums telefoniski 67027165, jeb arī rakstiet e-pastu uz adresi info@itc.neonet.lv